Jørgen Due Jensen

Bestyrelsesarbejde forankret i virkeligheden

Udfordrende udviklingsforløb

…er hovedoverskriften på mine 25 år som CEO. Drevet af enten intens konkurrence i markedet, en gammeldags virksomhedskultur eller ejerambitioner om klargøring til salg, har opgaverne alle krævet strategiske tiltag efterfulgt af en målrettet eksekvering – og det er præcis i dette spændingsfelt mellem mennesker og forretning, jeg kan byde ind!

Hybrid

…ville være den rette betegnelse, hvis jeg var en bil. Min uddannelsesmæssige platform er grundlæggende en kombination af teknik og økonomi.

Efter afsluttet ingeniøruddannelse og nogle år i en internationalt orienteret – men udpræget teknisk – virksomhed, opdagede jeg ret hurtigt den kommercielle side af min profil. Derfor var det naturligt for mig at supplere min ingeniøruddannelse med en HD i afsætningsøkonomi; siden færdiggørelse af denne uddannelse har der stået ’forretningsudvikling og ledelse’ på visitkortet.

Undervejs har jeg suppleret med masser af vidensoptankning, fordi jeg tror på ’læring gennem hele livet’. Senest har denne filosofi drevet mig til at overbygge mine praktiske bestyrelseserfaringer med en formel bestyrelsesuddannelse på CBS.

Bestyrelsesarbejde forankret i virkeligheden

… parallelt med og i årene efter mine CEO-stillinger har jeg gennem 25 år spillet aktive roller som såvel formand som medlem af en række bestyrelser. Jeg har derigennem opbygget en solid forståelse for de mekanismer, der præger såvel de mere komplekse organisationer som de, der præger den ejerledede 10-mands virksomhed.

Disse erfaringer har lært mig, at uanset virksomhedsstørrelse, handler det om at skabe en direkte sammenhæng mellem bestyrelseslokalet og den værdi, virksomheden hver dag skaber for dens kunder.

Kernekompetencer

Strategiudvikling

Forretningsudvikling

Organisationsudvikling

Markedsudvikling