Skip to main content

Sparringspartner

...til dig, der ikke har en bestyrelse

Løbende sparring

I en virksomhedsledelse tages der løbende mange beslutninger. Mange af disse flugter med de lagte planer og er inden for skiven i forhold til egne erfaringer og kompetencer. Typisk sker beslutningsprocessen i tæt dialog med øvrige lederkolleger eller bestyrelse. Afhængig af virksomhedens størrelse er tilfældet imidlertid ofte, at toplederen – måske ejerlederen – ikke har tilstrækkelige ressourcer omkring sig til at trykteste nye ideer eller til at drøfte nye forretningsmuligheder.

I andre situationer har ejerlederen store kompetencer på de fleste områder, men måske nogle ’blinde vinkler’ på andre, hvor erfaringen ikke er så stor.

Fortrolig rådgiver

I sådanne situationer kan et fortroligt samarbejde med en ekstern sparringspartner med min profil være frugtbart og værdiskabende. Her er der mulighed for – i et fortroligt forum – at drøfte alternative scenarier eller at raffinere vanskelige beslutninger. Her bliver min brede erfaring og specifikke kompetencer inkluderet i dialogen, der finder sted ad hoc i takt med behovet og naturligvis i fuld fortrolighed.

En fordel er selvfølgelig, at jeg som den eksterne sparringspartner ser situationen på afstand og i øvrigt ikke er en del af dagligdagen i huset. Mange virksomheder er i SMV klassen, dvs. virksomheder, hvor ledelseslaget ofte ikke er stort, og hvor toplederen typisk er alene om beslutningsprocessen. Også her kan adgangen til min brede erfaringspalette være et aktiv for virksomheden.

Samarbejdsmodel

Samarbejdet aftales typisk efter en model med et fast månedligt honorar, hvor jeg står til rådighed for et aftalt antal møder og til løbende telefonisk dialog – som naturligvis kan variere efter behov.   Aktuelt samarbejder jeg efter denne model med flere virksomheder i forskellige brancher.

Kontakt
Jørgen Due

Samarbejdsmodel

Samarbejdet aftales typisk efter en model med et fast månedligt honorar, hvor jeg står til rådighed for et aftalt antal møder og til løbende telefonisk dialog – som naturligvis kan variere efter behov.   Aktuelt samarbejder jeg efter denne model med flere virksomheder i forskellige brancher.

Kontakt