Skip to main content

Bestyrelsesarbejde

Indsigt og perspektivering

25 år på CEO niveau parallelt med 20 års bestyrelsesarbejde har givet mig en dyb indsigt i den virkelighed, en virksomheds øverste ledelse sidder i – og derigennem en forståelse for hvilke problemstillinger, udfordringer og beslutninger der med fordel kan diskuteres i bestyrelseslokalet, hhv. hvilke der bør /skal overlades til den daglige ledelse.

Erfaringerne er indsamlet internationalt i forskellige brancher, i virksomheder med forskellige ejerstrukturer, forretningsmodeller og organisationsopbygninger – samt ikke mindst med vidt forskellige typer personprofiler i ejerskabet.

Karrieren står på skuldrene af to hoveduddannelser; produktionsingeniør og HD i afsætningsøkonomi. Disse er løbende suppleret med relevant vidensoptankning og i det hele taget erfaringsopbygning i form af ’livets skole’.
Således har jeg i september 2019 afsluttet CBS MMV Bestyrelsesuddannelsen.

Alt sammen er for mig helt centrale kompetencer, når jeg skaber værdi gennem arbejdet i bestyrelseslokalet.

Kontakt

Min tilgang til bestyrelsesarbejdet er, at jeg arbejder mindst lige så meget mellem bestyrelsesmøderne som på møderne. Ofte er det her, værdierne skabes. Løbende sparring og synlighed karakteriserer således min indsats for arbejdet på bestyrelsesniveau.

Typisk spiller jeg en særlig aktiv bestyrelsesrolle inden for nedenstående områder;

• Strategiudvikling

• Forretningsudvikling

• Organisationsudvikling

• International markedsudvikling

• Salgsmodning

• Sparring med ejerleder / direktion

Aktuelt er jeg med til at skabe vækst og resultater i følgende selskaber:

Bestyrelsesformand - Generator ApS
2023 -
Bestyrelsesformand - Vigsø A/S
2020 -
Bestyrelsesformand - hamiconsult a/s
2019 -
Adm. direktør - Michael Due Holding ApS
2019 -
Direktør - AE Group ApS
2019 -
Bestyrelsesformand - Arne Elkjær A/S
2019 -
Næstformand i bestyrelsen - Erhverv Grenaa
2019 -

Tidligere har jeg løst opgaver på bestyrelsesniveau i følgende selskaber (oftest som formand):

Arkitec A/S
Aunsbjerg A/S
Bomavent A/S
C. Vigsø Holding ApS
Framehouse A/S
Ikast Etiket A/S
Voldum Inventarmontage ApS
The Danish Management Society - VL 69
Jaeger A/S
Johnsen Graphic Solutions A/S
SA-AL Køleteknik ApS
Sabetoflex ApS
Sinus Installation A/S
Voldum Træbyg ApS