Interim Management

Den erfarne direktør

Kompetent ledelse i en afgrænset periode

Jeg tilbyder interim management, hvor rollen kan være at sikre en kompetent ledelse af virksomheden i en overgangsperiode – som konsekvens af et planlagt eller pludseligt opstået, ikke tilrettelagt toplederskifte. Jeg kan tiltræde med kort varsel, hvor den brede erfaring fra en række ansættelser og udviklingsforløb sikrer en kort introduktionsperiode og høj driftssikkerhed undervejs.

For virksomheden kan en fordel ved et interim management samarbejde være, at jeg som den nye leder har et frisk syn på opgaven og ikke er påvirket af interne relationer, ‘plejermentalitet’ eller gamle traditioner.

Interim management opgaven kan have karakter af løbende drift af virksomheden i en periode af kortere eller længere varighed - evt. med det mål at løfte den til ’det næste niveau’.

Alternativt kan rollen være at varetage optimering til ’next level’

 • Nødvendige optimerings- / effektiviseringsopgaver

• Generationsskifte problematikker

• Forandringsledelse

• Turnaround proces

• Kriseledelse

 

I forlængelse af et af ovenstående scenarier kan jeg med afsæt i opgaven være en aktiv medspiller i rekrutteringsforløbet af en efterfølger som topleder, hvis dette er ønskeligt.

Min tilgang til interim managementrollen er toplederfunktionen, hvor jeg - jf. mit CV - har 25 års erfaring. Jeg byder således ikke ind på roller som funktionschef eller andre afgrænsede funktioner i virksomheden.